Interacció Territorials ’09

Disseny de les Jornades d’ACCIÓ l’any 2009 a les diferents seus territorials: Lleida, Manresa, Reus, Tortosa, Girona. Disseny i creació de la infraestructura i el material gràfic.