ACC1Ó CPN’S Territorials

Organització de les Jornades Territorials de Centres de Promoció de Negocis d’ ACCIÓ l’any 2010 al Fòrum de Barcelona, consistent en el disseny i creació de les infraestructures i del material gràfic. Organització del catering, hostesses, reunions i seminaris. 2010